kalinska & berg - nauka jezyka niemi

Agnieszka Kalińska

Agnieszka Kalińska-portret

Agnieszka Kalińska studiowała germanistykę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Katolickim Uniwersytecie Eichstätt-Ingolstadt, gdzie ukończyła także studia podyplomowe z zakresu regionalizmu (historia, historia sztuki, ochrona zabytków, architektura i pedagogika muzealna). W czasie studiów pracowała w Muzealnym Centrum Pedagogicznym w Monachium.
W latach 2001 – 2005 była zatrudniona jako nauczycielka języka niemieckiego w szkołach gimnazjalnych. Od 2003 liczne tłumaczenia pozycji książkowych dla wydawnictwa Jedność.
Od 2000 przygotowanie i przeprowadzenie corocznych spotkań polsko-niemieckich w Kotlinie Kłodzkiej.
Agnieszka Kalińska odbyła wiele szkoleń w zakresie komunikacji interkulturowej, pedagogiki przeżycia i animacji językowej w Polsce i w Niemczech.
Od 2006 samodzielna działalność pedagogiczna we Wrocławiu jako lektor i tłumacz.

Obszary zawodowe w dziedzinie językowej:
- nauka języka na wszystkich poziomach
- język niemiecki dla prawników, dla branży społecznej i medycznej
- tłumaczenia pisemne
- tłumaczenia ustne

Daniel Berg

Daniel Berg-portret

Daniel Berg studiował germanistykę i romanistykę (j. włoski) na Ruhr Universität Bochum. Od 1998 do 2004 prowadził samodzielną działalność jako dziennikarz i lektor. Od 2005 do 2008 pracował jako doradca zawodowy i pośrednik pracy w prywatnych instytutach edukacyjnych. Dodatkowo ukończył dwuletnie studium dla doradców systemowych.
Od stycznia 2009 samodzielny lektor i coach we Wrocławiu.
Daniel Berg jest certyfikowanym egzaminatorem językowym (europejski certyfikat językowy, TELC) i od grudnia 2008 r. dysponuje ważną w Niemczech licencją jako pośrednik nieruchomości.

Zawodowe obszary w dziedzinie językowej:
- zajęcia językowe na wszystkich poziomach
- kursy specjalistyczne: język biznesu, niemiecki w obrocie nieruchomościami, niemiecki dla prawników, niemiecki w branży społecznej i medycznej

Zawodowe obszary w branży coaching:
- doradztwo i coaching zawodowy
- psychologia pracy, szczególnie mobbing i zapobieganie wypaleniu zawodowemu