kalinska & berg - nauka jezyka niemi

Oferty dla dzieci i młodzieży

To, czego szkoła nie może dać Państwa dziecku, znajdzie ono u nas!

To przede wszystkim urozmaicone i motywujące zajęcia, na których najważniejsze jest żywe i komunikatywne posługiwanie się językiem
i indywidualny kontakt z nauczycielem.
Na zajęciach z nami dzieci przyswajają język wszystkimi zmysłami
i uczą się komunikowania po niemiecku w konkretnych sytuacjach.
Wykorzystujemy nie tylko metodę animacji językowej, ale uwzględniamy także najnowsze odkrycia neuropsychologii. Zgodnie
z nimi gramatyczne formy wprowadzane są stopniowo
z uwzględnieniem komunikacyjnych potrzeb, wciąż powtarzane
i różnicowane w zależności od kontekstu i w ten sposób skutecznie zakorzeniane w pamięci długoterminowej.

Dodatkowo przygotowujemy Państwa dzieci do sprawdzianów, egzaminów, matury.